Rapotín


Oborové kontaktní organizace (OKO)
Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
Agrovýzkum Rapotín

Hlavní řešitel:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rapotín, Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice

 

V projektu jsou zapojeni další spoluřešitelé:

Agritec Plant Research, s. r. o.? Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný a ąlechtitelský ústav Holovousy, s. r. o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Zemědělský výzkum, s. r. o.)

 

Hlavní řešitel:

Ing. Ondřej Koop

e-mail: ondrej.koop@vuchs. cz

 

kontakty na daląí řešitele a spoluřešitele najdete zde

 

zpět