NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network). Síť je neformální sdružení regionálních a oborových kontaktních organizací  (RKO/OKO) z celé České republiky, tedy řešitelů jednotlivých projektů, případně těch, co v minulosti podobný projekt řešili. RKO/OKO poskytují informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). V současné době jsou jednotlivé projekty financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.

Nové výzvy v tomto podprogramu již nebudou vyhlašovány, případná podpora aktivit souvisejících s problematikou RP, resp. ERA bude řešena v projektech sdílených činností (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-podpory-mezinarodni-spoluprace-ve-vyzkumu-vyvoji

Kromě projektu CZERA, ze kterého jsou hrazeny činnosti Národní kontaktní organizace, běží další 2 projekty sdílených činností - STRATIN a CZELO .   

 

Základní informace a kontakty na jednotlivé členy sítě jsou uvedeny níže.

 


Hromadný e-mail na členy sítě NINET: ninet@ninet.cz

  


 

 


České Budějovice, v současnosti neřeší žádný projekt INTER-INFORM Brno Ostrava Plzeň, v současnosti neřeší žádný projekt INTER-INFORM Praha Liberec Olomouc, v současnosti neřeší žádný projekt INTER-INFORM Pardubice, v současnosti neřeší žádný projekt INTER-INFORM Rapotín

NKO
RKO
OKO


Vyberte si kliknutím na město


Národní kontaktní organizace

 

Technologické centrum AV ČR

 

 

 

 

Technologické centrum AV ČR

 

projekt sdílených činností CZERA - Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích  služby národním výzkumným týmům, výzkumným organizacím a průmyslovým podnikům pro zapojení do ERA

 

Regionální kontaktní organizace (RKO): zde


Oborové kontaktní organizace (OKO): zde

 

Webové stránky RP Horizont Evropa: zde

 

Dotazy ohledně rámcových programů lze směřovat na jednotlivé NCP, jejichž kontakty naleznete na  https://www.horizontevropa.cz/cs/narodni-kontakty