NINET je národní informační síť sdružující regionální a oborové kontaktní organizace z celé České republiky, které poskytují informační a konzultační služby především k rámcovému programu Horizont 2020. V současnosti je síť finančně  podporována MŠMT dobíhajícím programem EUPRO II a nově od roku 2017 podprogramem INTER-INFORM. Cílem je přispět prostřednictvím podpory českých výzkumných institucí  ke zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách. V návaznosti na výsledky jednotlivých výzev programů se může průběžně měnit  i seznam jednotlivých RKO/OKO.

České Budějovice Brno Ostrava Plzeň Praha <p>Řež</p> Liberec Olomouc

NKO
RKO
OKO


Vyberte si kliknutím na město


Národní kontaktní organizace

 

Technologické centrum AV ČR

 

 

 

 

Technologické centrum AV ČR 

projekt CZERA 2, služby národním výzkumným týmům, výzkumným organizacím a průmyslovým podnikům pro zapojení do ERA

 

Regionální kontaktní organizace (RKO): zde


Oborové kontaktní organizace (OKO): zde