Národní kontaktní centrum - gender a věda - 2017-2020 (www)


Pracoviště:
Sociologický ustav AV ČR, v. v. i.


Základní charakteristika regionu


Univerzity a jiné vysoké školy v regionu


Výzkumná pracoviště v regionu


Významné inovační podniky regionu


Jiné regionálně významné instituce a organizace mající souvislost s výzkumem a inovacemi
(např. komory, sdružení, svazy…..)

zpět