Praha


Národní kontaktní organizace (NKO)
Národní informační centrum pro evropský výzkum
Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

Ing. Naďa Koníčková 

tel: 234 006 109
Fax: 234 006 251

e-mail: konickova@tc.cz

 
Regionální kontaktní organizace (RKO)
Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA
VŠCHT Praha

Řešitel:

VŠCHT Praha-rektorát

Technická 3

166 28 Praha 6

 

Spouřešitel:

ČVUT v Praze, Rektorát

Zikova 1903/4

166 36, Praha

 

Kontakt VŠCHT

Ing. Hana Štěpánková

Tel.: +420-22044-3675
E-mail: veda@vscht.cz

 

 

Kontakt ČVUT

Ing. Pavel Koudelák
Zikova 1903/4, 166 36, Praha 6
Tel.: +420-22435-5226
E-mail: veda@rek.cvut.cz

Národní kontaktní centrum - gender a věda - 2017-2020
Sociologický ustav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
Hlavní řešitelka:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Telefon: +420 210 310 322

 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
Analýza kapacit a potřeb českých odborných pracovišť v kosmickém výzkumu
Česká kosmická kancelář, o.p.s.

Prvního pluku 320/17

186 00 Praha 8

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

tel.: 224 918 288

Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Hlavní řešitel:

Technická 3

166 28 Praha 6 – Dejvice

 

 

Spoluřešitel:

ČVUT Praha

 

Ing. Hana Štěpánková

e-mail: hana.stepankova@vscht.cz

 

Spoluřešitel z ČVUT:

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

e-mail: pavel.koudelak@cvut.cz

 

EURAXESS Česká republika 2018-2021
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

SSČ AV ČR, v. v. i.

Národní 3

110 00 Praha 1

Markéta Doležalová

tel.: 221 146 387

e-mail: dolezalova@ss.cas.cz

 

Informační podpora kosmického výzkumu a vývoje v České republice
Česká kosmická kancelář, o. p. s.
Sokolovská 32/22

186 00 Praha 8

 

Řešitel:

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

 

Kontaktní osoba

Michal Václavík

e-mail: vaclavik@czechspace.cz

Kancelář na podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci ERA
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

Ing. Lucie Peterková

tel.: 224 383 477

e-mail:peterkovalucie@rektorat.czu. cz

 

Mgr. Josef Beránek

tel.: 224 384 048

e-mail: beranek@rektorat.czu.cz

Medicínské informační centrum pro evropské projekty
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlovo náměstí 40 – Faustův dům

120 00 Praha 2

doc. Ing. Miroslav Špunda

tel.: 602 957 958

e-mail: spunda@cuni.cz

OKO pro programy EUREKA a EUROSTARS
Asociace inovačního podnikání české republiky, z. s.
OKO SVTP ČR - zapojení Národní sítě věděckotechnických parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.
Styčná kancelář ČR pro výzkum, vývoj a inovace - CZELO 4
Technologické centrum AV ČR

nositel projektu:

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

 

Sídlo kanceláře CZELO je v Bruselu na adrese:

CZELO - Czech Liaison Office for R&D

Rue du Trone 98

1050 Brussels

Belgium

Ing. Pavlína  Pancová Šimková, Ph.D.

tel.: + 32 2 514 6672

e-mail:pancova@tc.cz

 

 

 

zpět