Praha


Národní kontaktní organizace (NKO)
Národní informační centrum pro evropský výzkum
Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

Ing. Naďa Koníčková 

tel: 234 006 109
Fax: 234 006 251

e-mail: konickova@tc.cz

 
Regionální kontaktní organizace (RKO)
Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA
VŠCHT Praha

Řešitel:

VŠCHT Praha-rektorát

Technická 3

166 28 Praha 6

 

Spouřešitel:

ČVUT v Praze, Rektorát

Zikova 1903/4

166 36, Praha

 

Kontakt VŠCHT

Ing. Hana Štěpánková

Tel.: +420-22044-3675
E-mail: veda@vscht.cz

 

 

Kontakt ČVUT

Ing. Pavel Koudelák
Zikova 1903/4, 166 36, Praha 6
Tel.: +420-22435-5226
E-mail: veda@rek.cvut.cz

Národní kontaktní centrum - gender a věda - 2017-2020
Sociologický ustav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
Hlavní řešitelka:
Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Telefon: +420 210 310 322

 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
Kancelář na podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci ERA
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

Ing. Lucie Peterková

tel.: 224 383 477

e-mail:peterkovalucie@rektorat.czu. cz

 

Mgr. Josef Beránek

tel.: 224 384 048

e-mail: beranek@rektorat.czu.cz

Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru III
Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129 165 21

Praha 6 - Suchdol

 prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D

 e-mail: hejnak@af.czu.cz

 

 

Medicínské informační centrum pro evropské projekty
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlovo náměstí 40 – Faustův dům

120 00 Praha 2

doc. Ing. Miroslav Špunda

tel.: 602 957 958

e-mail: spunda@cuni.cz

Podpora výzkumné komunity v ČR z pohledu rozvoje otevřených software a komunikace v evropských vědecko-výzkumných projektech
Rektorát ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
ng. Karel Žebrakovský
tel.: 224 353 463
e-mail: karel.zebrakovsky@cvut.cz
Styčná kancelář ČR pro výzkum, vývoj a inovace - CZELO 4
Technologické centrum AV ČR

nositel projektu:

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

 

Sídlo kanceláře CZELO je v Bruselu na adrese:

CZELO - Czech Liaison Office for R&D

Rue du Trone 61

1050 Brussels

Belgium

Denisa Fančová 

Tel.: + 32 478 80 45 05

e-mail:fancova@tc.cz

 

 

 

zpět