INCENTIVE - Informační centrum pro internacionalizaci výzkumu a zapojení do ERA

Pracoviště:
Univerzita Pardubice


Základní charakteristika regionu


Univerzity a jiné vysoké školy v regionu


Výzkumná pracoviště v regionu


Významné inovační podniky regionu


Jiné regionálně významné instituce a organizace mající souvislost s výzkumem a inovacemi
(např. komory, sdružení, svazy…..)

zpět