Ostrava


Regionální kontaktní organizace (RKO)
RKO MSK - Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Řešitel: 

VŠB - TU Ostrava

17. listopadu 15

708 33 Ostrava -Poruba

 

Spoluřešitelé:

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

 

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava


KONTAKTY

 

VŠB-TUO:

e-mail: rko-msk@vsb.cz

e-mail: euraxess@vsb.cz

 

Ostravská univerzita:

e-mail: rko@osu.cz

e-mail: euraxess@osu.cz

 


http://www.osu.cz/

 

Slezská univerzita

e-mail: rko-msk@slu.cz e-mail: euraxess@slu.cz

 

http://www.slu.cz/slu/cz/veda-a-zahranicni-styky/RKO/RKO

 

 

 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
Energetické výzkumně-vývojové informační centrum ČR
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
 

zpět