Liberec


Regionální kontaktní organizace (RKO)
 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
OKO pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
Technická univerzita v Liberci

Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

Studentská 1402, Liberec

e-mail: marketa.dubova@tul.cz

 

Spoluřešite:

Univerzita Palackého v Olomouci (doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.)

e-mail:
pavel.tucek@upol.cz

 

 

zpět