Liberec


Oborové kontaktní organizace (OKO)
OKO pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
Technická univerzita v Liberci

Olha Starostina

Studentská 1402, Liberec

e-mail: olha.starostina@tul.cz

tel.: 485353271

 

Spoluřešite:

Univerzita Palackého v Olomouci (doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.)

e-mail:
pavel.tucek@upol.cz

 

 

zpět