Brno


Regionální kontaktní organizace (RKO)
IN-IN NET VUT
VUT Brno
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

e-mail: grmela@feec.vutbr.cz 

IN-IN CENTRUM
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

e-mail: grmela@feec.vutbr.cz

 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
OKO - Novatech II -oborová kontaktní organizace pro výzkum nových technologií
BIC Brno

Cejl 62

602 00 Brno

Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

tel.: 533 101 431

e-mail: kouril@bicbrno.cz

 

Ing. Petr Majer

projektový manažer

e-mail: project@bicbrno.cz

 

zpět