Plzeň


Regionální kontaktní organizace (RKO)
SICIP, Podpůrné a informační centrum pro mezinárodní spolupráci v Plzeňském kraji
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Mgr. Jaroslav Šíp
tel.: +420 377 631 080
e-mail: sipj@rek.zcu.cz
 
Oborové kontaktní organizace (OKO)
OKO pro nové materiály a pokročilé technologie II
COMTES FHT, a. s.
 

zpět